TEMEK KÜTÜPHANESİ

1- ARK KAYNAK YÖNTEMLERİ
- KAYNAĞIN ÖYKÜSÜ- KAYNAK NEDİR, NE DEĞİLDİR ?- KAYNAK ESNASINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
2- METAL KESME YÖNTEMLERI
- PLAZMA ARKI İLE KESME PRENSİPLERİ- ARKLA KESME
3- SERTLEHIMLEME VE LEHIMLEME
- ALÜMİNYUM VE ALAŞIMLARININ SERTLEHİMLENMESİ - PASLANMAZ ÇELİKLERİN SERTLEHİMLENMESİ - SERTLEHİMLEME ŞEKİLLERİ - OCAK SERTLEHİMLEMESİ - ARK SERTLEHİMLEMESİ - KIZILÖTESİ SERTLEHİMLEME - FARKLI METALLERİN SERTLEHİM YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİRİLMESİ - NİKEL ESASLI VE KOBALT İÇEREN ALAŞIMLARIN SERTLEHİMLENMESİ- SERTLEHİMLENMESİ GÜÇ METALLERİN ISLATILMASI - YÜZEY GERİLİMİ - SERTLEHİMLEMEDE MUAYENE - SERTLEHİM KAYNAĞI - ÇELİKLERİN ERGİTİLMİŞ TUZ İÇİNDE DALDIRMA SERTLEHİMLENMESİ - KAPİLER KUVVETİN ETKİSİNDE OLAN BİR SIVININ DENGESİ - ÜFLEÇ SERTLEHİMLEMESİ - OPTİK SERTLEHİMLEME - LAZER SERTLEHİMLEMESİ - ÇELİKLERİN OCAK SERTLEHİMLEMESİ - ÇELİKLERİN ÜFLEÇLE SERTLEHİMLENMESİ - ELEKTRON TÜBÜ VE VAKUM DONANIMININ SERTLEHİMLENMESİ - KARBÜRLÜ KESİCİ TAKIMLARIN SERTLEHİMLENMESİ- SERTLEHİMLEMEYE GİRİŞ - SERTLEHİMDE ANA METALLERİN NİTELİKLERİ - BERİLİUM ESASLI ALAŞIMLARIN SERTLEHİMLENMESİ- POTANSİYELİN TANIMLANMASI - ALÜMİNYUM VE ALAŞIMLARININ OCAK SERTLEHİMLEMESİ - TUNGSTEN, MOLİBDEN, TANTAL VE KOLOMBİUMUN SERTLEHİMLENMESİ - SERTLEHİMDE İLAVE METALLER - SIVI FİLMLERİN DENGESİ - FARKLI KARBON ORANLI ÇELİKLERİN SERTLEHİMLENMESİ - LEHİMLEME - ENDÜKSİYON SERTLEHİMLEMESİ - DİRENÇ SERTLEHİMLEMESİ - ELEKTRON DEMETİ SERTLEHİMLEMESİ - EKSOTERMİK BRAZING - ELEKTROLİTİK SERTLEHİMLEME - SERTLEHİMLEMEDE MUKAVEMET SORUNLARI- ÇELİKLERİN ENDÜKSİYONLA SERTLEHİMLENMESİ- ALÜMİNYUM VE ALAŞIMLARININ VAKUM SERTLEHİMLEMESİ - DEĞERLİ METALDEN KONTAKTLARIN SERTLEHİMLENMESİ - MAGNEZYUM VE ALAŞIMLARININ SERTLEHİMLENMESİ- TİTANYUM VE ALAŞIMLARININ SERTLEHİMLENMESİ - KAPİLER ETKİNİN GENEL KURAMI - RAOULT KANUNU- DALDIRMA SERTLEHİMLEMESİ - SERTLEHİMLEMEDE ÖNTEMİZLEME VE YÜZEY HAZIRLANMASI- SERTLEHİMLEME TEKNİKLERİNİN UYGULANMA ŞEKİLLERİ - SERTLEHİMLEMENİN ÇİZİMLERDE GÖSTERİLİŞİ - SERTLEHİMLE YÜZEY DOLGUSU - ZİRKONYUM ESASLI ALAŞIMLARIN SERTLEHİMLENMESİ - SERAMİKLERİ VE GRAFİTİN SERTLEHİMLENMESİ - PETEK YAPILARIN SERTLEHİMLENMESİ - KESİCİ TAKIMLARA SERT METAL UÇLAR (PLAKETLER) NASIL LEHİMLENİR? - SERTLEHİMLEME (LEHİMLEME)TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI - YÜZEY TEMİZLEME YÖNTEMLERİNE GÖRE SERTLEHİMLEME VE LEHİMLEMENİN SINIFLANDIRILIMASI - KAPİLER YÜKSELMENİN ESASLARI - SERTLEHİMLEME SÜREÇLERİ - VAKUM ATMOSFERİNDE OCAK SERTLEHİMLEMESİ - ALÜMİNYUM VE ALAŞIMLARININ DALDIRMA SERTLEHİMLEMESİ - BAKIR VE ALAŞIMLARININ SERTLEHİMLENMESİ - DÖKME DEMİRLERİN SERTLEHİMLENMESİ - TAKIM ÇELİKLERİNİN SERTLEHİMLENMESİ - SERTLEHİMLEMEDE TANIMLAMALAR
4- MALZEME BILIMI VE KAYNAK METALURJISI
- NİKEL VE YÜKSEK NİKELLİ ALAŞIMLAR - KAYNAKLI BİRLEŞTİRME YERLERİNİN İÇ YAPISI - MUKAVEMET SORUNLARI - KAYNAKLARIN GAZ ABSORBSİYONU - NİKEL VE YÜKSEK NİKELLİ ALAŞIMLARININ KAYNAĞI - DEMİR DIŞI METALLERİN KAYNAĞINA GİRİŞ- MALZEMELERİN NİTELİKLERİ - KAYNAKLARIN ISIL İŞLEMİ - DENGE DİAGRAMI - AUSTENİTİK KROM-NİKEL PASLANMAZ ÇELİKLER - ÇELİKLERİN KAYNAK KABİLİYETİ- DİFÜZYON - KROMLU ÇELİKLER - AUSTENİTİK MANGANEZLİ ÇELİKLER- TANE BÜYÜKLÜĞÜNÜN TAYİNİ- DEMİR-DIŞI METALLERİ TANIMANIN BAZI YOLLARI - METALURJİNİN ÖYKÜSÜ - ATOMİK DÜZLEMLERİN KRİSTALLOGRAFİK SİMGELERİ- TUFAL OLUŞUMU - KAYNAK KOŞULLARI ALTINDA SERTLİK-SOĞUMA PARAMETRELERİ EĞRİLERİ-2 - VİSKOZİTE - DEMİR DIŞI METALLERDE MİKROGRAFİ HAZIRLANMASI - TANE BÜYÜMESİ- ALAŞIM ELEMENTLERİNİN ÇELİKLERİN KAYNAK KABİLİYETİNE ETKİSİ - ALÜMİNYUM VE ALAŞIMLARI - DÖKME DEMİRLER- BAKIR VE ALAŞIMLARI - ÇİNKO VE ALAŞIMLARI - NİKEL VE ALAŞIMLARI - MAGNEZYUM VE ALAŞIMLARI - MALZEMELERİN MUAYENESİ - ÇELİKLER
5- KAYNAK MAKINALARI
- GÜÇ MENBALARI - KAYNAK MAKİNALARI- İMPLUSLU ARKA MIG/MAG KAYNAĞI
6- KAYNAK VE KESME OTOMASYONU
7- ALASIMSIZ ÇELIKLERIN KAYNAGI
- BETONARME ARMATÜRLERİN KAYNAĞI - OERLIKON EXTRA ELEKTRODU İLE EXTRA BİR İŞ - BAZI ÇELİKLERİN KAYNAĞI ÜZERİNE KISA BİLGİLER- KARBONLU ÇELİKLERİN KAYNAĞI - ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA PRATİK UYGULAMALAR - İNCE TANELİ YAPI ÇELİKLERİNİN MAG KAYNAĞI
8- DÜSÜK ALASIMLI ÇELIKLERIN KAYNAGI
- ALÇAK ALAŞIMLI ÇELİKLERİN KAYNAĞI - ALÇAK ALAŞIMLI ÇELİKLER- YÜKSEK ALAŞIMLI ÇELİKLERİN KAYNAĞI
9- PASLANMAZ ÇELIKLERIN KAYNAGI
- PASLANMAZ VE ISIYA DAYANIKLI ÇELİKLER- FARKLI ÇELİKLERİN KAYNAĞI ÜZERİNE UYGULAMA ÖRNEĞİ- DUBLEKS PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI
10- DÖKME DEMIRLERIN KAYNAGI
- DÖKME DEMİRİN KAYNAĞI - DÖKME DEMİRLER VE DÖKME DEMİRLERİN KAYNAĞI - KIR DÖKME DEMİRİN KAYNAĞI- DÖKME DEMİRİN SOĞUK KAYNAĞI
11- ALÜMINYUM VE ALASIMLARININ KAYNAGI
- ALÜMİNYUM VE ALAŞIMLARINDA OKSİ-ASETİLEN KAYNAK UYGULAMASI - ALÜMİNYUM VE ALAŞIMLARININ TIG KAYNAĞI - ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ ELEKTROSLAG KAYNAĞI- ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ ELEKTROGAZ KAYNAĞI- ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ DİRENÇ KAYNAĞI - KAYNAKLI ALÜMİNYUM KONSTRÜKSİYONLARIN NİTELİKLERİ- ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINI BAŞKA METALLERLE BİRLEŞTİRME- ALÜMİNYUMUN NİTELİKLERİ- ALÜMİNYUM VE ALAŞIMLARININ KAYNAĞI- ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMİ - ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ GÖSTERİLİŞ ŞEKİLLERİ VE ÇEŞİTLİ NORMLAR - ALÜMİNYUMDA ALAŞIM ELEMENTLERİNİN ETKİLESİ - ALÜMİNYUM VE ALAŞIMLARININ KAYNAĞI İÇİN İLAVE METALLER - ALÜMİNYUM VE ALAŞIMLARININ MIG KAYNAĞI - ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ SÜRTÜNME KAYNAĞI - ALÜMİNYUM VE ALAŞIMLARININ KATI HAL KAYNAĞI - ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ ULTRASONİK KAYNAĞI - ALÜMİNYUM VE ALAŞIMLARININ ELEKTRON HÜZME KAYNAĞI - ALÜMİNYUM VE ALAŞIMLARININ KAYNAĞINA GİRİŞ - İKİLİ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI - ALÜMİNYUM VE ALAŞIMLARINDA OKSİ-ASETİLEN KAYNAK UYGULAMASI
12- BAKIR VE ALASIMLARININ KAYNAGI
- BRONZLAR - BAKIR VE ALAŞIMLARININ ÖRTÜLÜ ELEKTRODLA ARK KAYNAĞI - BAKIR VE ALAŞIMLARININ DİRENÇ KAYNAĞI - BAKIR VE BAKIR ALAŞIMLARININ KARBON ELEKTRODLA ARK KAYNAĞI - BAKIR VE ALAŞIMLARININ MIG KAYNAĞI - BAKIR VE ALAŞIMLARININ KAYNAK UYGULAMALARI- BAKIRIN ÖZELLİKLERİ - BAKIRIN PLAZMA KAYNAĞI - BAKIRIN VE BAKIR ALAŞIMLARININ DİĞER YÖNTEMLERLE KAYNAĞI - BAKIR VE ALAŞIMLARININ KAYNAĞINA GİRİŞ - BAKIR ALAŞIMLARININ GENEL KARAKTERİSTİKLERİ - BAKIR VE BAKIR ALAŞIMLARININ KAYNAĞINDA KORUYUCU GAZLAR - DÖKME BAKIR ALAŞIMLARININ ÇEŞİTLİ ORTAMLARDA KORROZYONA MUKAVEMETİ
13- MAGNEZYUM VE ALASIMLARININ KAYNAGI
- MAGNEZYUM VE ALAŞIMLARININ ÖZELLİKLERİ - MAGNEZYUM ALAŞIMLARININ ELEKTRON HÜZME KAYNAĞI- MAGNEZYUM ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMİ - MAGNEZYUM VE ALAŞIMLARININ GÖSTERİLİŞ ŞEKİLLERİ VE ÇEŞİTLİ NORMLAR - MAGNEZYUM VE ALAŞIMLARININ KAYNAK YÖNTEMLERİ - MAGNEZYUM ALAŞIMLARININ TIG KAYNAĞI - MAGNEZYUM ALAŞIMLARININ MIG KAYNAĞI - ÖZEL METALLER VE BUNLARIN KAYNAK YÖNTEMLERİ
14- NIKEL VE NIKEL ALASIMLARININ KAYNAGI
- NİKEL VE ALAŞIMLARININ KAYNAĞI - NİKEL ALAŞIMLARININ OKSİ-ASETİLEN VE ÖRTÜLÜ ELEKTROD İLE KAYNAĞI - NİKEL ALAŞIMLARININ KAYNAĞINDA YÜZEY HAZIRLANMASI - ÇÖKELME SERTEŞMELİ VE DÖKME NİKEL ALAŞIMLARININ KAYNAĞI - KAPLARIN NİKEL ALAŞIMLARI İLE İÇTEN KAPLANMASI
15- TITANYUM VE ALASIMLARININ KAYNAGI
- TİTANYUM VE ALAŞIMLARININ KAYNAĞI - TİTANYUM ALAŞIMLARI - TİTANYUM ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMİ- TİTANYUM İLE İLGİLİ STANDARTLAR - TİTANYUM VE ALAŞIMLARININ KAYNAK SÜREÇLERİ - TİTANYUM ALAŞIMLARININ MIG KAYNAĞI - TİTANYUM VE ALAŞIMLARININ KAYNAK KABİLİYETİ - TİTANYUM VE ALAŞIMLARININ TIG KAYNAĞI - TİTANYUM VE ALAŞIMLARININ PLAZMA ARK KAYNAĞI - TİTANYUM VE ALAŞIMLARININ DİRENÇ KAYNAĞI - TİTANYUM VE ALAŞIMLARININ ELEKTRON HÜZME KAYNAĞI - TİTANYUM VE ALAŞIMLARININ ELEKTROSLAG KAYNAĞI- TİTANYUM VE ALAŞIMLARININ KAYNAKLI BİRLEŞTİRMELERİNİN MUKAVEMET NİTELİKLERİ - TİTANYUM VE ALAŞIMLARINDA GERİLİM GİDERME - TİTANYUM VE ALAŞIMLARININ KATI FAZ KAYNAĞI - TİTANYUM KAYNAĞININ MUAYENESİ
16- BAZI ÖZEL METALLERIN KAYNAGI
- ZİRKONYUMUN ELEKTRON HÜZME KAYNAĞI - BERİLYUMUN KAYNAĞI - ZİRKONYUMUN TIG KAYNAĞI - VANADYUMUN KAYNAĞI - ZİRKONYUM KAYNAĞINDA HATALAR - NİOBYUMUN KAYNAĞI - ZİRKONYUMUN KAYNAK ESNASINDA GAZLARA KARŞI DUYARLILIK - ZİRKONYUMUN KAYNAĞINA HAZIRLIK - ZİRKONYUMUN KAYNAK UYGULAMASI - TANTALIN KAYNAĞI - ÖZEL METALLERİN FARKLI METALLERLE BİRLEŞTİRİLMESİ - TUNGSTENİN KAYNAĞI - ZİRKONYUMUN NİTELİKLERİ - MOLİBDENİN KAYNAĞI
17- SERT DOLGU, TAMIR VE BAKIM KAYNAKLARI
- ZİRKONYUMUN DİFFÜZYON KAYNAĞI - DEMİR BAZLI SERT DOLGU MALZEMELERİNİN METALURJİK SEÇİMİ - SERT DOLGU MALZEMELERİNE GENEL BİR BAKIŞ - TOZALTI VE ELEKTRO CURUF BANT KAPLAMA - ZIMBA MATRİSLERİNİN SERT DOLGU KAYNAKLARI - METALLERİN AŞINMA MUKAVEMETİNİ ARTTIRMA YOLU OLARAK TERMO-KİMYASAL İŞLEM - MAKİNA PARÇALARININ YÜZEY KALİTESİ - YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ÖLÇÜM ALETLERİ- YÜZEYLERİN YAPIŞMASI- MALZEME AŞINMASININ GENEL KARAKTERİSTİKLERİ - SERT DOLGU KAYNAKLARI - AŞINMA SORUNLARINA GİRİŞ - BAŞLICA KAVRAMLARI VE TANIMLARI 1 - BAŞLICA KAVRAMLAR VE TANIMLARI 2 - AŞINMANIN FİZİKSEL MODELİ - SÜRTÜŞEN BİRLEŞMELER İÇİN AŞINMA HESAP YÖNTEMLERİ - ABRASİVE VESAİR AŞINMA TİPLERİ - BİR ÇİMENTO DEĞİRMENİ AYNASINDAKİ ÇATLAK TAMİRİNİN HİKAYESİ - VALF VE VALF OTURMA YÜZEYLERİNİN SERT DOLGU KAYNAĞI - DÖNER KONKASÖR ÇEKİÇLERİNİN SERT DOLGU KAYNAĞI - A 1728 İLE SERT DOLGU KAYNAĞI - AŞINMA PLAKALARININ SERT DOLGU KAYNAĞI - KONVEYÖR VİDALARININ SERT DOLGU KAYNAĞI - MADEN KIRICILARININ SERT DOLGU KAYNAĞI - KAZICI KEPÇELERİN SERT DOLGU KAYNAĞI - SAC KESME ZIMBA MATRİS TAKIMLARININ DOLGU KAYNAĞINA ÖRNEK - ENDÜSTRİYEL ÇAMUR KARIŞTIRICILARI SIYIRMA BIÇAKLARININ SERT DOLGU KAYNAĞI - SİNTER TESİSİ KARIŞTIRICI KOLLARININ SERT DOLGU KAYNAĞI - KATI CİSİMLERİN TEMASI - İDEAL OLARAK PÜRÜZSÜZ YÜZEYLERİN TEMASI - TÜRK STANDARTLARI- GOST 2789-73 STANDARDI - AŞINMA TİPLERİ VE AŞINMANIN EKONOMİK KONUMU- BAŞLICA TASARIM İLİŞKİLERİ - SÜRTÜNMEDE METALLERİN YAPISAL DEĞİŞİMLERİ
18- KAYNAKLARIN KALITE KONTROLÜ
- DEPREME DAYANIKLI YAPILAR İÇİN KAYNAK UYGULAMALARI - KAYNAKLI KONSTRÜKSİYONLARDA TASARIMA YAKLAŞMA- KAYNAKLI KONSTRÜKSİYONLARIN HESABI - KAYNAKLARIN MUAYENESİ - KAYNAKLARIN TEMİZLENMESİ VE BOYANMASI - ULTRASONİK KONTROL YÖNTEMİNDE HATA DEĞERLENDİRMESİ - BAKIM KONTROLÜNDE YENİ İMKANLAR
19- KAYNAK HATALARI
- KAYNAKTA ÇARPILMA VE ŞEKİL DEĞİŞİMLERİ- DİSTORSİYONUN ÖNCEDEN TAHMİNİ VE DENETİMİ - DİSTORSİYONLARIN DÜZELTİLMESİ - KAYNAK HATALARI VE BUNLARIN GİDERİLMESİ - KAYNAKLARIN ÇATLAMASI - KAYNAK HATALARI ( I-II-III ) - KAYNAK HATALARI ( IV ) - KAYNAK HATALARI ( V ) - KAYNAK HATALARI VE GİDERİLMESİ
20- STANDARTLAR
- ELEKTROD STANDARTLARI
21- GÜVENLIK VE SAGLIK
- KAYNAKTA EMNİYET ÖNLEMLERİ - SERTLEHİMDE EMNİYET VE SAĞLIK KORUNMASI
22- KAYNAKÇILARIN EGITIMI VE SERTIFIKASYONU
- DEMİR DIŞINI METALLERİN KAYNAĞI İÇİN KAYNAKÇILARIN SINANMASI
23- KAYNAK UYGULAMALARINDA MALIYET HESABI
- ELEKTROD SARFİYAT ÇİZELGELERİ-KISIM A-B - ELEKTROD SARFİYAT ÇİZELGELERİ-KISIM C - ELEKTROD SARFİYAT ÇİZELGELERİ-KISIM D - ELEKTROD SARFİYAT ÇİZELGELERİ-KISIM E - ELEKTROD SARFİYAT ÇİZELGELERİ-KISIM F- ELEKTROD SARFİYAT ÇİZELGELERİ-KISIM G

Bizden Haberler

  • TEMEK MÜHENDİSLİK;Kaynakta son teknoloji ürünlerin satıldığı ve kaynağın her aşamasında sizlerin çözüm ortağınızdır.

    23.01.2001
  • Temek Mühendislik TÜMSİAD (Tüm Sanayi ve İşadamları Derneği) Üyesidir...

    22.12.2012
  • DENEME HABER

    22.12.2012

Biz Sizi Arayalım

Bilgi almak ve sorularınıza cevap bulmak için online formumuzu doldurun en kısa sürede sizi arayıp sorularınızı cevaplayalım.